Verdimatrise

Verdimatrise er en metode for å prioritere ideer etter en idémyldring. Deltakerne sorterer selv lappene med ideer ved å plassere dem i matrisen, med utgangspunkt i hvilken nytteverdi ideene kan ha for sluttresultatet.

Møteleder forklarer hvordan matrisen er bygget opp:

  •  På den vertikale aksen vurderer dere hvor stor effekt/verdi ideen kan ha: jo høyere opp, jo viktigere mener dere at ideen er.
  •  På den horisontale aksen vurderer dere hvor lett ideen lar seg gjennomføre.

Her er det lov å diskutere dersom dere får lyst til å flytte en lapp som en annen i gruppen har plassert allerede. Prøv å bli enige om hvor ideen hører hjemme!

  • Øverst til venstre plasseres ideer som både er enkle å få til, og som vil ha stor effekt. Ofte er det ting som kan løses raskt.
  • Øverst til høyre plasseres ideer som dere tror vil ha stor effekt, men som krever mye arbeid. Dette er typisk ideer som må jobbes med over tid, kanskje defineres som et prosjekt.
  • Under midtlinjen plasserer dere ideer som har liten eller middels effekt.
  • Helt nede til venstre plasserer dere ideer som dere ikke tror vil påvirke sluttresultatet i noen særlig grad, men som er enkle å få til.

Ideer som havner nederst til høyre bør dere vurdere nøye: liten effekt og mye arbeid – nei takk.

Det er viktig at dere runder av et idémyldringsmøte på en god måte, slik at alle vet hva dere er blitt enige om, og hvem som gjør hva. Hva er neste skritt, det første som bør skje – og når?

Bruk noen minutter til slutt til å bli enige om det, og send gjerne ut en oppsummering til alle som var med. Det er også lurt å sette tidsfrister for oppgaver som dere fordeler, slik at alle kan følge framdriften.

Tilbake til kurs