Veiledning i biblioteket – litteraturformidling

Å hjelpe lånere «å finne en god bok» er ikke så enkelt når låneren ikke har samme smak som deg.

I de senere år har Lesersørvis-metodikken (Telemark fylkesbibliotek, 2015) hjulpet med et faglig rammeverk rundt litteraturformidling. Formidling etter denne metodikken baserer seg på ulike sider ved en bok som appellerer til leseren (appellfaktorer). Nasjonalbiblioteket har på Bibliotekutvikling.no (Nasjonalbiblioteket, 2020) lagt ut kurset Sjangerskolen hvor du kan lære mer om enkelte sjangre.