Veiledning i biblioteket – informasjonsformidling og søk

Referansearbeid er betegnelsen vi bruker på å finne informasjon for lånere. Noen ganger skal biblioteket bidra til å finne svaret – særlig på enkle spørsmål, men som regel handler det om å finne kilder der låneren selv kan finne svaret. Kildene ligger i bibliotekets samling, i fjernlånsmateriale, i databaser og åpent på internett. I referansekvalitet ligger altså evne til å finne korrekt, oppdatert informasjon på lånerens nivå som dekker behovet.

Særlig er «korrekt» en utfordring, og informasjonskompetanse for å kunne vurdere kvalitet er sentralt i biblioteksektoren. Kurset 23 ting om søk Bibliotekutvikling.no (Nasjonalbiblioteket, 2020) som kan gi faglig påfyll knyttet til referansearbeid.

Søking for å finne bøker og annet i biblioteket gjøres vanligvis rett i biblioteksystemet eller alternativt i websøket for publikum. Til dels er det de samme grensesnittene. For lånere er det ikke så enkelt å bruke søkesystemet, og fagtermer og ordvalg kan være fremmede. Noe å tenke over: Hvordan opplever en låner det er å bruke søk i biblioteket og be om hjelp til å finne informasjon? (Elsen, 2018).