Ut av bibliotekrommet

Leseombud

Leseombud er personer som sørger for lese-hjelp til de som ikke greier å lese på grunn av funksjons-hemming eller sykdom, ved hjelp av høytlesing og formidling av bøker og hjelpemidler. Leseombudet kan være støttekontakt, frivillig eller en ansatt ved en institusjon. I Norge har flere folkebibliotek i samarbeid med organisasjonen Leser søker bok organisert ordninger med leseombud i mange kommuner. (denne definisjonen er fra SNL)

Bibliotekets rolle kan være å rekruttere leseombud, hjelpe dem med å utvikle rollen, gi bok-tips, og å gi positive, motiverende tilbakemeldinger. Mange bibliotek har gode erfaringer med å rekruttere frivillige og bidra til en tjeneste med leseombud i sine kommuner. Se f.eks. Stjørdal, Steinkjer og Molde. Men det er ikke sikkert at det fungerer alle steder. Fylkesbibliotekene inviterer leseombudene til årlige inspirasjonssamlinger.

Organisasjonen Leser søker bok gir råd og veiledning: https://lesersokerbok.no/leseombud. De har også skrevet to håndbøker for leseombud: Å lese for andre (Salinas, Å lese for andre – en håndbok i formidling, 2018) og Å møtes gjennom litteraturen (Salinas, Å møtes gjennom litteraturen – en håndbok om språkkafeer, 2019).

Digihjelp

Mange bibliotek har gode erfaringer med å bidra til veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse. Dette startet for 15-20 år siden, og har pågått med ulike navn som data-hjelp, datakafe, seniorsurf osv. Hensikten er å hjelpe de som føler at den teknologiske utviklingen har gått for fort, og gi hjelp til å løse vanlige, viktige hverdagsoppgaver.

I dag er dette organisert i samarbeid mellom KS og Kommunaldepartementet, og kalles Digihjelpen.

Her kan du lese en fin artikkel hvor Frode Pettersen fra Trøndelag fylkesbibliotek og to av biblioteksjefene forteller om sine erfaringer (Pettersen, u.a.). En suksessfaktor er samarbeidet mellom kommunale etater med god plass og stor troverdighet, og frivillige veiledere.

Du bør undersøke om det finnes et slikt tilbud i din kommune. Hvis ikke, kan du vurdere å ta initiativ til å sette i gang. Et nyttig verktøy for å drive Digihjelp er nettkurset 23 offentlige ting på bibliotekutvikling.no.