Målgrupper

Før du går i gang med et formidlingstiltak, må du vite hvem du ønsker å formidle til. Noen ganger gir det seg selv hvem målgruppen er, som når du får besøk av en skoleklasse eller en barnehage. Andre ganger er det mer uklart: hvem følger egentlig biblioteket på Instagram og Facebook? Hvem er inne på nettsidene våre og leser bokanbefalinger? Og hvem er det biblioteket aldri når ut til?

Ikke-brukerne

Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner. Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Regjeringen vil gjennom strategiske grep bidra til at bibliotekene og bibliotekarene skal nå frem til flere, også de som ikke selv oppsøker biblioteklokalet.

Nasjonalbiblioteket lyser ut egne midler til formidling, hvor målet er å nå nye bibliotekbrukere, få flere til å lese og å øke utlånet. Tiltak som bringer biblioteket og samlingene ut av bibliotekrommet til nye grupper vil være særlig prioritert.

Hvem er ikke-brukerne?

  • Kvinner er mer på folkebibliotek enn menn; folk med lang utdanning er oftere på biblioteket
  • Frafallet skjer i ungdomsårene
  • Bruksmønsteret endrer seg ofte med livsfaser
  • 3% har aldri vært på folkebiblioteket (SSB)
  • Tidligere bibliotekbrukere. Noen av dem kan være misfornøyd med biblioteket

Men hvordan skal du vite hva ikke-brukerne ønsker og hvor de finnes? Ved å gjennomføre en kvantitativ eller kvalitativ undersøkelse kan du få informasjon som kan brukes til å tilpasse både tjenestene biblioteket tilbyr og hvordan og til hvem dere informerer om tilbudene.

Spørsmål å reflektere over kan være

  • Hva vet innbyggerne om tilbudene til biblioteket? Hva vet de ikke?
  • Hvilke tilbud kan de tenke seg å bruke i biblioteket? Tilbyr dere dette?
  • Hvordan utarbeide riktige tjenester?
  • Er biblioteket meråpent? Hva betyr det eventuelt for brukerne?

Uansett hva svarene på spørsmålene du stiller deg blir, er det viktig å være synlig i nærmiljøet og i digitale kanaler.