Introduksjon til sjangerskolen om lyrikk

Velkommen til Sjangerskolen!

I dette kurset kan du lære om sjangeren lyrikk.

Kurset er utviklet av Fylkesbiblioteket i Akershus, med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Målet med Sjangerskolen: LYRIKK er:

  • Økt kunnskap om lyrikk, med fokus på nye kulturfondbøker.
  • Oversikt over sentrale bøker og forfattere innenfor sjangeren.
  • Inspirasjon til nye formidlingstiltak.

Om dette kurset

Kursinnhold

Kurset består av et sjangerforedrag, inspirasjonssamtaler med bibliotekansatte og en brosjyre med boktips.

Det er ingen oppgaver eller krav om egeninnsats til kurset.

Sjangerforedraget består av fire deler. Hver del varer rundt ti minutter.

Sjangerforedraget blir holdt av Cathrine Strøm. Hun har jobbet med lyrikkformidling i mange år. Takket være Strøm har publikum fått møte lyrikken gjennom tidsskrifter og festivaler. Til daglig jobber hun ved Lillehammer bibliotek og Litteraturhus Lillehammer.

I sjangerforedraget gir Strøm en oversikt over lyrikksjangeren. Fokuset ligger på nyere utgivelser som vil havne innenfor kulturfondsordningene.

Vi har samlet bøkene fra sjangerforedraget i brosjyren under. Brosjyren kan du skrive ut og bruke som et referanseverktøy.

Inspirasjonssamtalene er samtaler med bibliotekansatte som har en særlig interesse for lyrikk. Her får du høre deres bokanbefalinger og formidlingstips.

De fire inspirasjonssamtalene varer rundt ti minutter.

Du kan lytte til Sjangerskolen alene, eller sammen med en kollega. Det er også mulig å organisere fysiske samlinger hvor man med utgangspunkt i Sjangerskolen jobber videre med formidling av sjangeren. I Akershus kombinerer vi Sjangerskolen med læringsnettverket for lesersørvis.

Lykke til!

Du kan skrive ut brosjyren her: