Introduksjon til kurs i sjanger Skrekk

Velkommen til Sjangerskolen!

I dette kurset kan du lære om sjangeren skrekk gjennom et digitalt sjangerforedrag og inspirasjonssamtaler med bibliotekansatte.

Kurset er utviklet av Fylkesbiblioteket i Akershus, med støtte fra Nasjonalbiblioteket.

Målet med Sjangerskolen – skrekk er:

  • Økt kunnskap om skrekk, med fokus på sjangerens bredde og ulike tendenser.
  • Oversikt over sentrale nøkkeltitler innenfor sjangeren.
  • Inspirasjon til nye formidlingstiltak.

Om dette kurset

Sjangerforedraget består av fire deler, hvor hver del varer rundt ti minutter. De fire inspirasjonssamtalene varer mellom fem og ti minutter.  Det er ingen oppgaver eller krav om egeninnsats til dette kurset.

Sjangerforedraget blir holdt av Stig Elvis Furset. Han er ansatt ved Buskerud fylkesbibliotek og er kjent for sitt engasjement for skrekklitteraturen.

I sjangerforedraget tar Stig Elvis utgangspunkt i en av de følelsene psykolog Carl Gustav Jung definerte som menneskets grunnfølelser: redsel. Med utgangspunkt i ulike former for redsler viser Stig Elvis hvordan skrekk kommer til uttrykk i litteratur og filmer.

Vi har samlet tipsene til Stig Elvis i brosjyren under. Brosjyren kan du skrive ut og bruke som et referanseverktøy.

Inspirasjonssamtalene er samtaler med bibliotekansatte som har en særlig interesse for skrekk. Her får du deres bokanbefalinger og beste formidlingstips.

Du kan lytte til Sjangerskolen alene, eller sammen med en kollega. Det er også mulig å organisere fysiske samlinger hvor man med utgangspunkt i Sjangerskolen jobber videre med formidling av sjangeren. I Akershus kombinerer vi Sjangerskolen med læringsnettverket for lesersørvis.

Lykke til!

Du kan skrive ut kursheftet her: