Formidling – intro

Selv om bibliotekene som oftest formidler bøker, er ikke bøkene kjernen i virksomheten. Kjernen i biblioteket er å skape effekt; ved å tilby «opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet» til folket. Vi har mange måter å gjøre det på. Hvordan kan bibliotektjenestene utvikles videre?

I dette siste hovedkapittelet utdyper vi noen sider ved brukerkontakt.

I tillegg peker vi på flere mulige initiativ som ikke er obligatoriske i et bibliotek. Dette er initiativ som er opp til deg som biblioteksjef.  

Flere av tjenestene vi beskriver iverksettes i nært samarbeid med frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner som bidrar som idé-skapere, vertskap eller formidlere. Selve tilbudet kan også handle om å skape noe sammen – som i ulike former for verksted eller samtalegrupper.

Formidling eller «aktiv formidling» er et satsingsområde i Nasjonal bibliotekstrategi. På bibliotekutvikling.no finner du oppdaterte e-læringskurs om relevante formidlingsmetoder.