Formidling i skolen

Folkebiblioteket og skolene er adskilte virksomheter i den kommunale organisasjonen, men har også felles interesser. Et uttrykk for dette er at barn en viktig målgruppe for bibliotek, og for skolen er lesing viktig.

Samarbeidet mellom bibliotek og skole blir antagelig best hvis dere er enige om at dere jobber sammen for å nå mål som dere er sammen om.

Mange skoler har timeplanfestet at elevene skal ha en time på biblioteket i uka. Enkelte skoler har også en fast struktur på hvordan bibliotektimen skal være. Med god planlegging og fast struktur kan en unngå at elevene vandrer rundt og bruker hele timen på å lete etter ei bok de vil lese. Line Hansen Hjellup er skolebibliotekar på Spangereid skole i Agder, og har skrevet og redigert boka Skolebiblioteket – læring og leseglede i grunnskolen (Hjellup & Bergli, 2018). Hun skriver at «Bibliotektimen er en undervisningstime på lik linje med alle andre undervisningstimer, og må derfor planlegges». Hjellups forslag til struktur for bibliotektimen kan du lese om på nettstedet skolebibliotek.no. Strukturen er organisert rundt tre hovedpunkter: Samling, lånetid og lesetid.

Omtrent en tredjedel av kommunene i Norge har kombinasjonsbibliotek – hvor folkebiblioteket ligger i (eller nær) skolen, og samtidig er både folke- og skolebibliotek. Hvis dette gjelder for ditt bibliotek, er det flere spørsmål som må diskuteres på en annen måte. I disse kurstekstene har vi stort sett skrevet om og for det frittstående folkebiblioteket. Vi tar gjerne en egen prat med deg om hva kombinasjonsbibliotek betyr.

Samarbeidsavtale mellom bibliotek og skole er uansett viktig. Det plasserer ansvar og økonomiske forpliktelser. Hvis det ikke finnes avtale er det risiko for at biblioteket utnyttes for å finansiere skolens virksomhet. Skolebibliotek er ikke det samme som et folkebibliotek. Opplæringsloven sier at elever skal ha tilgang til skolebibliotek (Lovdata, 1998), og bibliotek i skolen skal være et pedagogisk tilrettelagt (Lovdata, 2006).

Barnebokbad

Barnebokbad / elevbokbad er en godt utprøvd metode for å formidle litteratur til skoleklasser i tett samarbeid med norsklærere. Fylkesbibliotekene arrangerer jevnlig dagskurs i denne metodikken, en god investering dersom samarbeid med skolene står høyt på prioriteringslisten.