Digital formidling

Digital formidling kan være alt fra ferdigproduserte boklister, podcast, bokblogger og videoboktips til litteraturgrupper i Teams, Zoom eller lignende verktøy for videomøter (se også Kapittel 3, Digital arena og digitale arrangement). I nettkurset 23 ting om å formidle på nett (bibliotekutvikling.no, 2021) finner du gode oppskrifter og tips til hvordan du kan jobbe digitalt med formidling.

Vet du hvilke kanaler dere skal bruke for å nå innbyggerne i egen kommune? Har dere kompetansen dere trenger for å formidle i disse kanalene? Har dere utstyret? Har dere tid? Digital formidling egner seg utmerket for gjenbruk og samarbeid. Hvis du ikke har tid eller kompetanse til å produsere egne videoboktips, bokanbefalinger eller podcasts, så kan du dele det andre har laget. Alle vinner på det!

Bibliotekenes viktigste digitale verktøy er biblioteksystemene. Dersom dere har lite tid til formidling og vil ha mest mulig effekt, så sørg for å knytte den digitale formidlingen til biblioteksystemet. Før låneren helt fram til boka i biblioteket, og øk muligheten for at formidlingen fører til flere utlån. Undersøk hvilke muligheter bibliotekets utlånssystemer gir for å opprette boklister eller dele andre biblioteks boklister på nettsider og i sosiale medier. Dersom systemet ikke legger til rette for denne typen formidling, så trenger dere et nytt system, eller en god prat med systemleverandøren.

Nettsider og sosiale medier

Å ha en god, strukturert og informativ nettside er nødvendig. Hjemmesiden er bibliotekets ansikt utad og de fleste i dag forventer å finne basisinformasjon som åpningstider, adresse, kontaktinformasjon, boksøk etc. Nettsiden kan være enkel, men den må være oppdatert, brukervennlig og inneholde nødvendig informasjon.

Løpende kontakt med brukerne foregår like gjerne på sosiale medier. God bruk av sosiale medier kan hjelpe biblioteket med å nå sine mål, og hjelpe deg som biblioteksjef til nye ideer og kunnskap. Noen nytteområder kan være:

 • . Sosiale medier er gode plattformer for formidling av bøker. I tillegg er de godt egnet til kommunikasjon med brukerne, hvor man kan få input på hva de ønsker seg. Husk å svare på spørsmål og henvendelser som kommer.
 • . De er gode kanaler til å markedsføre kommende arrangement og tjenester fordi du har løpende kontakt med brukerne. Sosiale medier som Facebook fungerer godt til å opprette arrangement og til å dele digitale arrangement.
 • . Sosiale medier kan være gode læringsarenaer. Blogger og Twitter er fulle av kunnskap om det meste, så ved å følge kollegaer fra bibliotekfeltet kan du få (og gi!) nyttig informasjon og gode tips.
 • Ved nyansettelser er det en god ide å dele utlysningen på Facebook og LinkedIn. Sosiale medier kan også være en kanal inn til frivillige og andre samarbeidsparter.
 • Med grupper på Facebook kan man få til en lett og god kommunikasjon kollegaer mellom, og også på tvers av bibliotek.

Husk at jo lenger opp i systemet du er, dess lettere blir du oppfattet som representant for arbeidsplassen din. En biblioteksjef kan ikke vente å bli oppfattet som 100% privat av mottakerne når personen ytrer seg på Twitter og Facebook. Samtidig er det både lov og viktig å mene noe.

Tips til markedsføring i sosiale medier:

 • Bruk bilder som fanger oppmerksomheten og illustrerer saken på en god måte
 • Lag eget innhold med egne bilder! Følgerne dine vil høre om bøker som finnes i ditt bibliotek, og hva du/dere tenker om dem. De som vil lese stoff fra NRK Bok kan finne det andre steder
 • Tilpass budskapet, tenk hele tiden på hvem du representerer og hvem du ønsker å nå
 • Det er lov å være lekende og kreativ på sosiale medier
 • Vær likevel tydelig i det som skrives. Ironi og ordspill kan misforstås
 • Ha kontroll på kommentarer og svar på alle henvendelser så raskt som mulig.
 • Svar saklig på eventuell kritikk. Be vedkommende ta kontakt på e-post eller telefon for eventuell oppfølging.