Avstemming

Dette er en enklere og raskere variant av metoden «Sortér ideer og innspill».

Etter at dere har gjennomgått innholdet i alle lappene, får hver deltaker en tusj i en kontrastfarge (gjerne rød). De skal nå merke de tre–fem beste idéene med et kryss. Skriv direkte på lappen. Bruk 5–10 min til dette. Etter at det er gjort, fjerner prosesslederen de lappene som ikke har fått noen kryss, og sorterer de mest populære lappene hierarkisk, slik at det blir synlig hvilke som har fått flest stemmer. Har dere tid, kan dere også diskutere resultatet og se om det er noe som er blitt glemt.

Tilbake til kurs