Å lage en pitch i praksis – eksempel fra Kongsberg bibliotek

Kongsberg bibliotek skulle utvikle et nytt tilbud for ungdom. Bibliotekarene Christine Eidset og Nina Hansen fikk presentere ideene sine for kommunalsjefen for Kultur og velferd. Formålet med pitchen var å vise at biblioteket kunne bli en attraktiv arena for ungdom, og hva biblioteket trengte for å lykkes.

For å fange oppmerksomheten («kroken»), åpnet Christine og Nina med å skape et bilde hos tilhøreren av hvordan den nye ungdomsavdelingen kunne bli: «Inn på biblioteket kommer fire ungdommer … »  

De ønsket å beskrive målgruppen og de ulike aspektene ved den nye ungdomsavdelingen:

  • En ny ungdomsavdeling som er ungdommens eget sted.
  • En ungdomsavdeling med et allsidig tilbud som gjenspeiler behov ungdommene selv har pekt på: spill, arrangement, litteratur, frivillige som jobber, henge med venner, gjøre lekser.
  • Tett kontakt med de ansatte via sosiale medier.
  • Ansatte som er lydhøre og imøtekommende.
  • Nytt utstyr som utjevner sosiale ulikheter.

De bestemte seg for å beskrive alt dette (fiskens «hode») ved hjelp av historier om det som kunne komme til å skje i den nye ungdomsavdelingen.

Deretter var det viktig for dem:

  • Å tydeliggjøre at ungdommen skal ha medbestemmelsesrett og eierskap til det som utvikles
  • Å konkretisere hva de trenger fra ledelsen for at dette skal lykkes; støtte, tillit, penger, tid, framsnakking og hjelp til å forankre prosjektet videre oppover i organisasjonen.  

De avsluttet med et sitat fra ungdommene, et morsomt sitat som de vet vil treffe godt hos kommunalsjefen: «Make Krona great again!»
(Krona = Kongsberg Kultur- og kunnskapssenter).

Tilbake til kurs