Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle skoler får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. Skoler som ikke har eget bibliotek, gir opplysninger om bibliotektilbudet til elevene i første del av skjemaet. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å følge opp henholdsvis grunn- og videregående skoler, og skal også registrere enkelte data i egne skjemaer. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Brevene med brukernavn og passord til skolebibliotek i videregående skole ble sendt ut 6.4.2018. Brevene til skolebibliotek i grunnskoler blir sendt ut i uke 15.

Ved spørsmål om rapportering av statistikk bes bibliotek ved grunnskoler og videregående skoler ta kontakt med skoleansvarlig i hhv. kommune/fylkesbiblioteket og fylkeskommunen/fylkesbiblioteket.

Frister for innlevering av statistikk for 2017:
Grunnskole: 3.5.2018
Videregående skole: 3.5.2018
Kommune: 16.5.2018
Fylkeskommune: 16.5.2018
Fylkesbibliotek – ferdigstilling av skolebibliotekstatistikk: 1.6.2018

 

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2017

Bibliotek i grunnskole
Grunnskole skjema 2017: bokmål, nynorsk
Grunnskole veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Bibliotek i videregående skole
Videregående skole skjema 2017: bokmål, nynorsk
Videregående skole veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Kommune
Kommune skjema 2017: bokmål, nynorsk
Kommune veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Fylkeskommune
Fylkeskommune skjema 2017: bokmål, nynorsk
Fylkeskommune veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Andre relevante sider