Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle skoler får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. Skoler som ikke har eget bibliotek, gir opplysninger om bibliotektilbudet til elevene i første del av skjemaet. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å følge opp henholdsvis grunn- og videregående skoler, og skal også registrere enkelte data i egne skjemaer. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Det vil bli sendt ut brev med informasjon om statistikkinnsamlingen for 2017 så snart systemet for statistikkrapportering blir åpnet.

Ved spørsmål om rapportering av statistikk bes bibliotek ved grunnskoler og videregående skoler ta kontakt med skoleansvarlig i hhv. kommune/fylkesbiblioteket og fylkeskommunen/fylkesbiblioteket.

 

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2017

Det vil bli lagt ut kopier av skjemaer og veiledninger for 2017 samtidig som brevene med informasjon om statistikkrapporteringen blir sendt ut.

Andre relevante sider