Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets skolebibliotek med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til lov om bibliotekvederlag.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle skoler får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. Skoler som ikke har eget bibliotek, gir opplysninger om bibliotektilbudet til elevene i første del av skjemaet. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for å følge opp henholdsvis grunn- og videregående skoler, og skal også registrere enkelte data i egne skjemaer. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Brevene med brukernavn og passord til skolebibliotek ble sendt ut 28.3.2017.

Ved spørsmål om rapportering av statistikk eller hvis biblioteket ikke har mottatt brevet med informasjon om statistikkinnsamlingen, bes bibliotek ved grunnskoler og videregående skoler ta kontakt med skoleansvarlig i hhv. kommune/fylkesbiblioteket og fylkeskommunen/fylkesbiblioteket.

Frister for innlevering av statistikk for 2016:

  • Grunnskole: 26.4.2017
  • Videregående skole: 26.4.2017
  • Kommune: 16.5.2017
  • Fylkeskommune: 16.5.2017
  • Fylkesbibliotek – ferdigstilling av skolebibliotekstatistikk: 31.5.2017
Kopier av skjemaer og veiledninger for 2016

Bibliotek i grunnskole

Grunnskole skjema 2016: skjema bokmålskjema nynorsk

Grunnskole veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk

Bibliotek i videregående skole

Videregående skole skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk

Videregående skole veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk

Kommune

Kommune skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk

Kommune veiledning 2016: veiledning bpkmål, veiledning nynorsk

Fylkeskommune

Fylkeskommune skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk

Fylkeskommune veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk

Andre relevante sider