Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, og styringsdata for beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er også en målsetning at statistikken skal gi nyttige data for styring av det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Spørsmål angående registrering av folkebibliotekstatistikk og statistikk for mobile enheter kan rettes til fylkesbiblioteket. Spørsmål om statistikk for fengselsbibliotek og pasientbibliotek rettes til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene retter også eventuelle spørsmål til Nasjonalbiblioteket.

 

Bibliotekstatistikk for 2016 - Spørreundersøkelse om hovedbibliotek og filialer

I forbindelse med rapportering av bibliotekstatistikken for 2016 er det behov for noen tilleggsopplysninger på nivået for den enkelte filial og for bibliotek som er kombinasjonsbibliotek. Det blir derfor sendt ut en undersøkelse per e-post til kommuner med en eller flere filialer i tillegg til hovedbiblioteket, eller der hovedbiblioteket er et kombinasjonsbibliotek.

Undersøkelsen må besvares for samtlige enheter samtidig, og skjemaene nedenfor bør derfor brukes for å forberede rapporteringen. Avhengig av hva slags type enheter det rapporteres for (hovedbibliotek eller filial, kombinasjonsbibliotek eller ordinært bibliotek) vil det være ulikt hvilke av spørsmålene i undersøkelsen som skal besvares. Dette fremgår av de fire skjemaene som kan brukes for å forberede rapporteringen. Undersøkelsen gjøres i forlengelse av rapporteringen av bibliotekstatistikk for 2016, og følger de samme definisjonene. Veiledning til spørsmålene som stilles i undersøkelsen finner du nedenfor. Når du får tilsendt undersøkelsen på e-post, vil du få et valg om du vil besvare undersøkelsen på bokmål eller nynorsk.

Har du noen spørsmål til utfyllingen av skjemaet, vennligst ta kontakt med Erlend Ra i Sekretariat for bibliotekutvikling.

Antall utsendte titler fra Norsk kulturråd 2016

Barn skjønnlitteratur: 127 titler
Barn faglitteratur: 17 titler
Barn oversatt litteratur: 25 titler

Voksen skjønnlitteratur: 296 titler
Voksen sakprosa: 87 titler
Voksen oversatt litteratur: 90 titler

Filmbib

Nye titler i 2016: 130

Totalt antall titler: 290

Nedlastinger er det ikke tilgjengelig statistikk for, og det forventes derfor ikke at bibliotekene rapporterer dette for 2016. Bruk evt. kommentarfeltet på siste side i skjemaet.

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2016
Folkebibliotek
Folkebibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nyorsk
Folkebibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Mobile bibliotek
Mobile bibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk
Mobile bibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Fengselsbibliotek
Fengselsbibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk
Fengselsbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål veiledning nynorsk
Pasientbibliotek
Pasientbibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema bokmål
Pasientbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk
Fylkesbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Revidering av folkebibliotekstatistikken

En arbeidsgruppe har arbeidet med å revidere statistikken for folkebibliotek. Dette innebærer at det er utformet nye rapporteringsskjema for 2016. I tillegg til å rapportere data for kommunens samlede folkebiblioteksystem, vil det også bli bedt om enkelte data på avdelingsnivå.

Les mer om revideringen av folkebibliotekstatistikken her.