Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, og styringsdata for beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er også en målsetning at statistikken skal gi nyttige data for styring av det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord i forkant av den årlige rapporteringen. Brevene med informasjon om statistikkinnsamlingen for 2017 ble sendt ut fredag 6.4.2018. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Spørsmål angående registrering av folkebibliotekstatistikk og statistikk for mobile enheter kan rettes til fylkesbiblioteket. Spørsmål om statistikk for fengselsbibliotek og pasientbibliotek rettes til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene retter også eventuelle spørsmål til Nasjonalbiblioteket.

Frister for innlevering av statistikk for 2017:
Folkebibliotek: 25.4.2018
Mobile bibliotek: 25.4.2018
Fengselsbibliotek: 30.4.2018
Pasientbibliotek: 30.4.2018
Fylkesbibliotek – ferdigstilling av statistikk for folkebibliotek: 8.5.2018
Fylkesbibliotek – ferdigstilling av statistikk for mobile bibliotek: 8.5.2018

Norsk kulturråd 2017

Antall utsendte titler fra Norsk kulturråd 2017:

Barn skjønnlitteratur: 146 titler
Barn faglitteratur: 31 titlet
Barn oversatt litteratur: 22 titler

Voksen skjønnlitteratur: 290 titler
Voksen sakprosa: 97 titler
Voksen oversatt litteratur: 96 titler

E-bøker: 422

Filmbib

Nye titler i 2017: 80
Totalt antall titler: 371

Det er ikke tilgjengelig statistikk for nedlastinger/strømmer, og det forventes derfor ikke at bibliotekene rapporterer dette for 2017. Bruk evt. kommentarfeltet på siste side i skjemaet.

Nasjonalbibliotekets avistjeneste

Det er ikke tilgjengelig statistikk for det enkelte bibliotek for nedlastinger, og det forventes derfor ikke at bibliotekene rapporterer dette for 2017. Bruk evt. kommentarfeltet på siste side i skjemaet.

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2017

Folkebibliotek
Folkebibliotek skjema 2017: bokmål, nynorsk
Folkebibliotek veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Mobile bibliotek
Mobile bibliotek skjema 2017: bokmål, nynorsk
Mobile bibliotek veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Fengselsbibliotek
Fengselsbibliotek skjema 2017: bokmål, nynorsk
Fengselsbibliotek veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Pasientbibliotek
Pasientbibliotek skjema 2017: bokmål, nynorsk
Pasientbibliotek veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotek skjema 2017: bokmål, nynorsk
Fylkesbibliotek veiledning 2017: bokmål, nynorsk

Revidering av folkebibliotekstatistikken

Statistikken for folkebibliotek ble revidert i 2016. Dette innebærer at det er utformet nye rapporteringsskjema f.o.m. 2016. I tillegg til å rapportere data for kommunens samlede folkebiblioteksystem, vil det også bli bedt om enkelte data på avdelingsnivå.

Les mer om revideringen av folkebibliotekstatistikken her.