Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, og styringsdata for beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er også en målsetning at statistikken skal gi nyttige data for styring av det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Det vil bli sendt ut brev med informasjon om statistikkinnsamlingen for 2017 så snart systemet for statistikkrapportering blir åpnet.

Logg på statistikksystemet.

Spørsmål angående registrering av folkebibliotekstatistikk og statistikk for mobile enheter kan rettes til fylkesbiblioteket. Spørsmål om statistikk for fengselsbibliotek og pasientbibliotek rettes til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene retter også eventuelle spørsmål til Nasjonalbiblioteket.

 

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2017

Det vil bli lagt ut kopier av skjemaer og veiledninger for 2017 samtidig som brevene med informasjon om statistikkrapporteringen blir sendt ut.

Revidering av folkebibliotekstatistikken

Statistikken for folkebibliotek ble revidert i 2016. Dette innebærer at det er utformet nye rapporteringsskjema f.o.m. 2016. I tillegg til å rapportere data for kommunens samlede folkebiblioteksystem, vil det også bli bedt om enkelte data på avdelingsnivå.

Les mer om revideringen av folkebibliotekstatistikken her.