Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren med hjemmel i forskrift om bibliotekstatistikk. Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området, og styringsdata for beslutninger på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er også en målsetning at statistikken skal gi nyttige data for styring av det enkelte bibliotek, selv om den ikke kan dekke alle behov det enkelte bibliotek har på dette området.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Spørsmål angående registrering av folkebibliotekstatistikk og statistikk for mobile enheter kan rettes til fylkesbiblioteket. Spørsmål om statistikk for fengselsbibliotek og pasientbibliotek rettes til Nasjonalbiblioteket. Fylkesbibliotekene retter også eventuelle spørsmål til Nasjonalbiblioteket.

 

Innsamling av bibliotekstatistikk for 2016

Brevene med informasjon om statistikk for 2016 ble sendt ut fredag 24.3.2017.

Dersom biblioteket ikke mottar brevet innen rimelig tid, kan folkebibliotek og mobile bibliotek få brukernavn og passord ved å ta kontakt med Fylkesbiblioteket. Fengselsbibliotek, pasientbibliotek og fylkesbibliotek kan ta kontakt med Nasjonalbiblioteket.

Det vil bli sendt ut informasjon om skjema for å registrere statistikk for filialer i etterkant av innleveringen av statistikk for folkebiblioteket som helhet. Informasjon om statistikkinnsamling for filialene vil bli sendt på e-post til den som står som kontaktperson for levering av statistikk for folkebiblioteket. Fristen for rapportering av statistikk for filialer vil være 16.6.2017.

Frister for innlevering av statistikk for 2016:

  • Folkebibliotek: 19.4.2017
  • Mobile bibliotek: 19.4.2017
  • Fengselsbibliotek: 26.4.2017
  • Pasientbibliotek: 26.4.2017
  • Fylkesbibliotek – ferdigstilling av skjema for folke- og mobile bibliotek: 3.5.2017
  • Fylkesbibliotek – eget skjema: 10.5.2017

 

 

Antall utsendte titler fra Norsk kulturråd 2016

Barn skjønnlitteratur: 127 titler
Barn faglitteratur: 17 titler
Barn oversatt litteratur: 25 titler

Voksen skjønnlitteratur: 296 titler
Voksen sakprosa: 87 titler
Voksen oversatt litteratur: 90 titler

Filmbib

Nye titler i 2016: 130

Totalt antall titler: 290

Nedlastinger er det ikke tilgjengelig statistikk for, og det forventes derfor ikke at bibliotekene rapporterer dette for 2016. Bruk evt. kommentarfeltet på siste side i skjemaet.

Kopier av skjemaer og veiledninger for 2016
Folkebibliotek
Folkebibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nyorsk
Folkebibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Mobile bibliotek
Mobile bibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk
Mobile bibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Fengselsbibliotek
Fengselsbibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk
Fengselsbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål veiledning nynorsk
Pasientbibliotek
Pasientbibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema bokmål
Pasientbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Fylkesbibliotek
Fylkesbibliotek skjema 2016: skjema bokmål, skjema nynorsk
Fylkesbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmål, veiledning nynorsk
Revidering av folkebibliotekstatistikken

En arbeidsgruppe har arbeidet med å revidere statistikken for folkebibliotek. Dette innebærer at det er utformet nye rapporteringsskjema for 2016. I tillegg til å rapportere data for kommunens samlede folkebiblioteksystem, vil det også bli bedt om enkelte data på avdelingsnivå.

Les mer om revideringen av folkebibliotekstatistikken her.