Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for norske fag- og forskningsbibliotek. Dette gjøres i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til Lov om bibliotekvederlag.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Brevene med informasjon om statistikkinnsamlingen for 2016 ble sendt ut fredag 24.3.2017. Dersom biblioteket ikke mottar brevet innen rimelig tid, kan man få brukernavn og passord ved å ta kontakt med Nasjonalbiblioteket.

Frist for innlevering av statistikken for fag- og forskningsbibliotek er 19.4.2017.

Ved spørsmål om rapportering av statistikken, ta kontakt med Nasjonalbiblioteket ved Jannicke C. Wold Rød.

Kopier av skjema og veiledning for 2016

Fag- og forskningsbibliotek skjema 2016:  skjema bokmål, skjema nynorsk

Fag- og forskningsbibliotek veiledning 2016: veiledning bokmålveiledning nynorsk

Definisjoner