Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for norske fag- og forskningsbibliotek. Dette gjøres i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til Lov om bibliotekvederlag.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Det vil bli sendt ut brev med informasjon om statistikkinnsamlingen for 2017 så snart systemet for statistikkrapportering blir åpnet.

Ved spørsmål om rapportering av statistikken, ta kontakt med Nasjonalbiblioteket ved Jannicke C. Wold Rød.

Kopier av skjema og veiledning for 2017

Det vil bli lagt ut kopier av skjemaer og veiledninger for 2017 samtidig som brevene med informasjon om statistikkrapporteringen blir sendt ut.