Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for norske fag- og forskningsbibliotek. Dette gjøres i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Statistikken brukes blant annet som grunnlag for beregning av bibliotekvederlag i henhold til Lov om bibliotekvederlag.

Statistikken innhentes ved hjelp av et elektronisk skjema på Internett. Alle bibliotek som skal rapportere statistikk, får tilsendt brev med brukernavn og passord for pålogging i forkant av den årlige rapporteringen. En kan logge seg på statistikksystemet også etter at fristen har utløpt, for å se hva en har rapportert, men vil da ikke kunne registrere data.

Logg på statistikksystemet.

Brevene med informasjon om statistikkinnsamlingen for 2017 ble sendt ut fredag 6.4.2018. Dersom biblioteket ikke mottar brevet innen rimelig tid, kan man få brukernavn og passord ved å ta kontakt med Nasjonalbiblioteket.

Frist for innlevering av statistikken for fag- og forskningsbibliotek er 25.4.2018.

Ved spørsmål om rapportering av statistikken, ta kontakt med Nasjonalbiblioteket ved Jannicke C. Wold Rød.

 

Kopier av skjema og veiledning for 2017

Fag- og forskningsbibliotek skjema 2017:
fagbibliotekskjema på bokmål, fagbibliotekskjema på nynorsk

Fag- og forskningsbibliotek veiledning 2017:
veiledning på bokmål, veiledning på nynorsk