Rapporter statistikk for 2020: Skolebibliotek

Vi åpner for statistikkrapportering i uke 2 2021.

Skoler som skal rapportere statistikk, gjør dette i eget registreringsskjema. De vil få passord tilsendt på e-post når rapporteringen åpner.

Kommuner og fylkeskommuner som skal kontrollere skolebibliotekstatistikk, gjør dette på kontrollsiden for skolebibliotek. De vil få passord tilsendt på e-post når rapporteringen åpner.

Fylkesbibliotek som skal kontrollere skolebibliotekstatistikk, gjør dette ved å logge inn på Bibliotekutvikling.no.

Kommuner, fylkeskommuner og fylkesbibliotek får tilgang til en oversikt over bibliotekene de skal kontrollere, med tilgang til deres skjema og mulighet til å ta ut rapporter.

En forhåndsvisning av skjemaene med veiledningstekster vil gjøres tilgjengelig når statistikkrapporteringen starter. Tilgang til disse skjemaene krever ikke pålogging, og er åpne for alle.

Frister

  • Grunnskolebibliotek: 17. februar 2021
  • Bibliotek i videregående skole: 17. februar 2021
  • Kommune (kontroll): 17. mars 2021
  • Fylkeskommune (kontroll): 17. mars 2021
  • Fylkebibliotek (kontroll): 14. april 2021