Søk støtte til bibliotekutvikling

Utviklingsmidler

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal stimulere til kreativitet og fornyelse når det gjelder bibliotekutvikling, blant annet gjennom å styrke arbeidet med digitale plattformer og nye modeller for samarbeid om drift av bibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene er fastsatt av Kulturdepartementet og finansieres gjennom spilleoverskudd fra Norsk Tipping.

Utviklingsmidler er nå utlyst. Søknadsfrist 14. februar.

Støtte til formidling i bibliotek

I perioden for Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 skal Nasjonalbiblioteket årlig lyse ut midler til aktiv formidling, slik at folkebibliotek og fylkesbibliotek i hele landet kan skape gode tiltak for å styrke lesingen og øke utlånet av fysisk og digitalt materiale fra samlingen.

Neste utlysning blir for 2023 med søknadsfrist oktober 2022.