Om Sekretariat for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.

Les mer om sekretariatets mandat her.

Sekretariatets oppgaver er blant annet tilknyttet årlig utlysning av prosjektmidler og saksbehandling i den forbindelse, innsamling av bibliotekstatistikken til Kostra, samt oppfølging av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.

Les mer om sekretaritatets hovedoppgaver her.

Sekretariatatet ledes av avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand.

Svein Arne Tinnesand

sbuansatte_tinnesand

Avdelingsdirektør

Tlf: 23 27 61 38 / 482 61 217
E-post: SveinArne.Tinnesand@nb.no

Kontakt sekretariatet

Sekretariatet for bibliotekutvikling har en felles e-postadresse, som kan benyttes for å komme i kontakt med sekretariatet. E-post til denne adressen leses av alle i sekretariatet, og det oppfordres derfor til å benytte denne adressen ved henvendelser av generell karakter eller når man ikke vet hvem i sekretariatet man bør kontakte.

E-postadresse til Sekretariatet for bibliotekutvikling: SBU@nb.no

Arne Gundersen

sbuansatte_gundersen

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 58
E-post: arne.gundersen@nb.no

Arbeidsområder:

Utviklingsmidler og arenamidler, søknadsprosess, oppfølging av søknader, prosjekter og rapporter

Nasjonal bibliotekstrategi

Dialogmøter med bibliotekene

Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for digitale tjenester

Internasjonalt samarbeid

Monica Helvig

sbuansatte_monica-helvig

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 80
E-post: Monica.Helvig@nb.no

Arbeidsområder:

Arenautvikling, prosjektsøknader

Stian Færden Kristensen

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 20
E-post: stian.kristensen@nb.no

Arbeidsområder:

Bibliotekutvikling.no

Hilde Ljødal

sbuansatt_ljodal2

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 59
E-post: hilde.ljodal@nb.no

Arbeidsområder:

Utviklingsmidler og arenamidler, søknadsprosess, oppfølging av søknader, prosjekter og rapporter

Biblioteklederkonferansen

Bibliotekloven, søknader om dispensasjon fra biblioteklovens § 5

Delegerte bibliotek- og informasjonstjenester, utlysing av digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)

Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur

NAPLE-basen – bibliotekbygg i Europa

Erlend Ra

sbuansatte_ra

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 60
Epost: Erlend.Ra@nb.no

Arbeidsområder:

Bibliotekstatistikk, innsamling og analyse

Fengselsbibliotek

Jannicke C. Wold Rød

sbuansatte__rod

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 60 87
E-post: jannicke.rod@nb.no

Arbeidsområder:

Bibliotekstatistikk, innsamling og analyse

Bibliotekutvikling.no