Om Sekretariat for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Sekretariat for bibliotekutvikling arbeider med å utvikle dette området.

Les mer om sekretariatets mandat her.

Sekretariatets oppgaver er blant annet tilknyttet årlig utlysning av prosjektmidler og saksbehandling i den forbindelse, innsamling av bibliotekstatistikken til Kostra, samt oppfølging av Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.

Les mer om sekretaritatets hovedoppgaver her.

Sekretariatatet ledes av avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand.

Kontakt sekretariatet

Sekretariatet for bibliotekutvikling har en felles e-postadresse, som kan benyttes for å komme i kontakt med sekretariatet. E-post til denne adressen leses av alle i sekretariatet, og det oppfordres derfor til å benytte denne adressen ved henvendelser av generell karakter eller når man ikke vet hvem i sekretariatet man bør kontakte.

E-postadresse til Sekretariatet for bibliotekutvikling: SBU@nb.no

Svein Arne Tinnesand

sbuansatte_tinnesand

Avdelingsdirektør

Tlf: 23 27 61 38 / 482 61 217
E-post: SveinArne.Tinnesand@nb.no

Arne Gundersen

sbuansatte_gundersen

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 58
E-post: arne.gundersen@nb.no

Arbeidsområder:
Utviklingsmidler og arenamidler, søknadsprosess, oppfølging av søknader, prosjekter og rapporter
Nasjonal bibliotekstrategi
Dialogmøter med bibliotekene
Digihjelpen – et kommunalt veiledningstilbud for digitale tjenester
Internasjonalt samarbeid

Tertit Knudsen

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 61
E-post: tertit.knudsen@nb.no

Arbeidsområder:
Administrativt arbeid
Bibliotekstatistikk
Bibliotekutvikling.no

Hilde Ljødal

sbuansatt_ljodal2

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 59
E-post: hilde.ljodal@nb.no

Arbeidsområder:
Utviklingsmidler og arenamidler, søknadsprosess, oppfølging av søknader, prosjekter og rapporter
Biblioteklederkonferansen
Bibliotekloven, søknader om dispensasjon fra biblioteklovens § 5
Delegerte bibliotek- og informasjonstjenester, utlysing av digital barnelitteratur på norsk tegnspråk (NTS)
Kulturrådets innkjøpsordninger for litteratur
NAPLE-basen – bibliotekbygg i Europa

Erlend Ra

sbuansatte_ra

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 62 60
Epost: Erlend.Ra@nb.no

Arbeidsområder:
Bibliotekstatistikk, innsamling og analyse
Fengselsbibliotek

Jannicke C. Wold Rød

sbuansatte__rod

Seniorrådgiver

Tlf: 23 27 60 87
E-post: jannicke.rod@nb.no

Arbeidsområder:
Bibliotekstatistikk, innsamling og analyse
Bibliotekutvikling.no