Biblioteklederkonferansen 2018 fant sted 24.-25.oktober 2018 på Holmen fjordhotell i Asker.

Les mer om konferansen her.

Formål

Formålet med konferansen er å presentere et overordnet, aktuelt tema innenfor bibliotekutvikling som både er bibliotekpolitisk og bibliotekfaglig relevant samt at konferansen også skal handle om ledelse og organisasjonsutvikling.

Målgruppe

Konferansen skal bidra til inspirasjon og ny kunnskap for alle bibliotekledere i Norge. Om du er leder av et mindre fagbibliotek eller et større folkebibliotek, eller er helt ny i jobben som bibliotekleder, så skal konferansen være et like viktig tilbud om faglig påfyll og kompetanse for alle ledere, uavhengig av størrelse på bibliotek eller geografisk beliggenhet. Konferansen skal være en møteplass både faglig og sosialt sett. Her møter du både nye og gamle kolleger. Kanskje spesielt for nye bibliotekledere vil konferansen være en fin måte å bli kjent med biblioteksektoren og vil bidra til å gi et overblikk over hvilke tema og føringer som er aktuelle innenfor kultur- og bibliotekpolitikken og utviklingstendenser innenfor bibliotekutvikling.

Fordragsholdere

Nasjonalbiblioteket ser det som spesielt viktig å invitere foredragsholdere til konferansen som har bakgrunn fra andre profesjoner og deler av kultur- og samfunnslivet, som har andre perspektiver enn det bibliotekfaglige. Det er vesentlig for Nasjonalbiblioteket å kunne tilby dyktige og interessante foredragsholdere som gir ny erkjennelse, inspirasjon og kunnskap fra sine fagfelt. Dette håper vi igjen kan bidra til at biblioteklederne kan overføre til sitt arbeid med bibliotekutvikling og ledelse i eget bibliotek. Deltakerne får også muligheten til å høre nytt fra Kulturdepartementet og nytt om aktuelle saker fra Nasjonalbiblioteket.