Fra 2010 har Nasjonalbiblioteket ved Sekretariat for bibliotekutvikling (SBU) hatt ansvaret for å arrangere den årlige Biblioteklederkonferansen. Konferansen ble i årene 2006-2010 arrangert av Statens senter for arkiv-, bibliotek og museum (ABM-utvikling). Konferansen har et godt omdømme og har utviklet seg til å bli en viktig møteplass for bibliotekledere i Norge.

Biblioteklederkonferansen 2018 finner sted 24.-25.oktober 2018 på Holmen fjordhotell i Asker.

Formål

Formålet med konferansen er å presentere et overordnet, aktuelt tema innenfor bibliotekutvikling som både er bibliotekpolitisk og bibliotekfaglig relevant samt at konferansen også skal handle om ledelse og organisasjonsutvikling.

Målgruppe

Konferansen skal bidra til inspirasjon og ny kunnskap for alle bibliotekledere i Norge. Om du er leder av et mindre fagbibliotek eller et større folkebibliotek, eller er helt ny i jobben som bibliotekleder, så skal konferansen være et like viktig tilbud om faglig påfyll og kompetanse for alle ledere, uavhengig av størrelse på bibliotek eller geografisk beliggenhet. Konferansen skal være en møteplass både faglig og sosialt sett. Her møter du både nye og gamle kolleger. Kanskje spesielt for nye bibliotekledere vil konferansen være en fin måte å bli kjent med biblioteksektoren og vil bidra til å gi et overblikk over hvilke tema og føringer som er aktuelle innenfor kultur- og bibliotekpolitikken og utviklingstendenser innenfor bibliotekutvikling.

Fordragsholdere

Nasjonalbiblioteket ser det som spesielt viktig å invitere foredragsholdere til konferansen som har bakgrunn fra andre profesjoner og deler av kultur- og samfunnslivet, som har andre perspektiver enn det bibliotekfaglige. Det er vesentlig for Nasjonalbiblioteket å kunne tilby dyktige og interessante foredragsholdere som gir ny erkjennelse, inspirasjon og kunnskap fra sine fagfelt. Dette håper vi igjen kan bidra til at biblioteklederne kan overføre til sitt arbeid med bibliotekutvikling og ledelse i eget bibliotek. Deltakerne får også muligheten til å høre nytt fra Kulturdepartementet og nytt om aktuelle saker fra Nasjonalbiblioteket.

 

 

Uttalelser fra bibliotekledere om Biblioteklederkonferansen 2016:

«Konferansen har et overordnet fokus på utvikling av bibliotek og bibliotekenes rolle i samfunnet. Flott at blikket løftes fra det daglige fokus.»

Kulturell åpning ved Bent Kvalvik på Biblioteklederkonferansen 2016, til stor glede for publikum.
Foto: Nikolaj Blegvad

«Fortsett som nå, ha mål om å ligge i forkant når det gjelder valg av temaer og utfordringer bibliotekene står ovenfor. Gi oss det vi kanskje ikkje vet vi trenger.»

«Faglig påfyll fra eksterne foredragsholdere, som ikkje har bibliotekfaglig kompetanse men kan dra opp noen linjer som allikevel er aktuelle for lederrollen.»

«Konferansen er godt gjennomført, med inspirerende foredrag og gode muligheter for å snakke med kolleger fra hele landet.»

Oversikt over tidligere konferanser

2017 – Kunnskap i en ny tid

Stikkord: Trengs bibliotekene som motvekt til alternative fakta og falske nyheter? Hva med kildekritikken og betydningen av kvalitetssikret tilgang til kunnskap, litteratur og informasjon? Hva er informasjon, misinformasjon og dis-informasjon?

Holmen fjordhotell, Asker

2016 –   Åpnere bibliotek, åpnere samfunn

Stikkord: Hvordan åpne samlinger og bibliotek mot verden, ta i bruk teknologien, inkludere og involvere, ta riktige beslutninger, selge det det ingen vil ha?

Holmen fjordhotell, Asker

2015 –   Strategi & handling

Stikkord: Om nasjonal bibliotekstrategi og strategisk tenking og

ledelse, omdømme.

Scandic hotell, Asker

2014 –   Vendepunkt

Stikkord: Endringer fra papir til digitalt, hva med fremtiden? Medievaner og publikumsutvikling, betydning av ytringsfrihet.

Scandic hotell, Asker

2013 –   Formidling, forvaltning og forvandling

Stikkord: Verdier i forvandlingens tid, digitalisering som bibliotekutvikling, forskning og formidling av digitale kilder, forskning på bibliotekledelse i Norge, NRK i en digital tid, valget mellom coach eller sjef.

Holmenkollen Park Hotell, Rica, Oslo

2012 –  Sted, rom og ledelse

Stikkord: Nye bibliotekbygg i Birmingham og Molde, biblioteket i rom og tid, endringsledelse og lederutvikling.

Holmen fjordhotell, Asker

2011 –  Om digitalisering og Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana

Meyergården, Mo i Rana

2010 –  Nasjonal bibliotekpolitikk, ledelse i lys av digital utvikling.

Holmenkollen, Oslo

2009 –  Biblioteket – Kunnskapsallmenning for kunnskapsnasjonen.

Holmenkollen, Oslo

2008 –  Kunnskap og kompetanse – hvorfor, hvor og hvordan?

Holmenkollen, Oslo

2007 –  Norgesbiblioteket.

Scandic hotel, Drammen

2006 –  Scenarier mot 2014, innhold og tjenester, kompetanse, organisering.

Oslo