Nasjonalbiblioteket tilbyr bibliotekene kurs og foredrag innen flere områder.

Jus

Nasjonalbibliotekets jurister tilbyr rådgivning innen opphavsrett, personvern og pliktavlevering samt annen relevant lovgivning til abm-institusjoner. Juristene holder også jevnlig foredrag og kurs.

Kontakt: juss@nb.no
Tlf. 810 013 00

Bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket tilbyr kurs og foredrag om en rekke emner knyttet til temaet bibliotekutvikling. Bibliotekpolitikk, strategier, utviklingsarbeid, publikumsutvikling, statistikk og målinger m.m.

Kontakt: SBU@nb.no

Digitale tjenester

Nasjonalbiblioteket kommer og forteller om sine åpne digitale tjenester. Kursene tar for seg søking og gjenfinning i NBs kilder, Bokhylla, Avissøket, Widerøebildene og andre gode tips.

Kontakt: kurs@nb.no