Norsk WebDewey

Norsk WebDewey er fra 1. oktober 2015 gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon. Norsk WebDewey er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Norsk WebDewey vil kun være tilgjengelig på nett, og den vil bli oppdatert løpende. Alle norske bibliotek får gratis tilgang til en grunnversjon av tjenesten.

Norsk WebDewey gir ny funksjonalitet både for klassifikatorer og brukere. Eksempler på dette er muligheten til å lagre sammensatte numre, bedre utnyttelse av all informasjonen som gjemmer seg i et deweynummer i gjenfinningsprosessen, og parallell søking på flere språk siden deweytermene kan mappes til blant annet svensk, tysk, og engelsk utgave.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om klassifikasjonspørsmål kan sendes til dewey-sporsmal@nb.no

Henvendelser om WebDewey-verktøyet og oversettelser kan sendes til webdewey@nb.no

Henvendelser om lisenser, brukernavn og passord til WebDewey kan sendes til webdewey-lisenser@nb.no