Katalogiseringsregler

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for utgivelsen av norske katalogiseringsregler. Denne baserer seg på annen utgave av de anglo-amerikanske katalogiseringsreglene (AACR II), med enkelte justeringer og tillempinger for norske forhold, blant annet i valg av terminologi. Gjeldende norske katalogiseringsregler er:

Katalogiseringsregler : Anglo-American cataloguing rules, second edition / oversatt og bearbeidet for norske forhold ved Inger Cathrine Spangen. – 3. utg. –  Oslo : Nasjonalbiblioteket, 2007.

Les mer om nye katalogiseringsregler her.

Katalogiseringsregler kan bestilles hos Biblioteksentralen.

Diskusjonsforum for katalogiseringsspørsmål: katalogforum@nb.no

Spørsmål til Nasjonalbiblioteket om katalogisering: TK-meldkat@nb.no

Spørsmål til Nasjonalbiblioteket om autoritetsposter i Nasjonalt autoritetsregister: TK-autreg@nb.no.