Medlemmer av Norsk komité for emnedata (tidligere NKKI)

Medlemmer av Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI). Medlemmene til komitéen oppnevnes for to år av gangen.

Elise Conradi (leder)

Tilvekst og kunnskapsorganisering – utvikling
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
tlf. 23 27 62 44
e-post: elise.conradi@nb.no

Liv Berg

Bokbasen
Grensen 12
0159 Oslo
tlf. 97 50 81 45
e-post: liv@bokbasen.no
Funksjonstid: 31. desember 2018

 

Elisabeth Gran

Asker bibliotek
Strøket 15A
1383 Asker
tlf. 66 90 96 56
e-post: elisabeth.gran@asker.kommune.no
Funksjonstid: 31. desember 2018

Marit Kristine Ådland

Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for Arkiv, bibliotek- og informasjonsfag
Postboks 4 St. Olavs plass
tlf. 22 45 26 77
e-post: marit-kristine.adland@hioa.no
Funksjonstid: 31. desember 2018

Asbjørn Risan

BIBSYS
Teknobyen Innovasjonssenter
Abelsgate 5
7491 Trondheim
tlf: 91897938
e-post: asbjorn.risan@bibsys.no
Funksjonstid: 31. desember 2018

Kjersti Feiring Myrtrøen

Biblioteksentralen AL
Postboks 6142, Etterstad
0602 OSLO
tlf. 22 08 34 22
e-post: kjersti.feiring.myrtroen@bibsent.no
Funksjonstid: 31. desember 2018

Mari Lundevall

Universitetsbiblioteket i Oslo
Juridisk bibliotek
Postboks 6713 St. Olavs plass
0130 Oslo
tlf. 22 85 98 86
epost: mari.lundevall@ub.uio.no
Funksjonstid: 31. desember 2018