Om Depotbiblioteket

Depotbiblioteket mottar samlinger fra norske fag- og folkebibliotek. Nasjonalbibliotekets depotsamling består av en så godt som komplett samling av norske monografier og tidsskrifter, mikrofilmer av norske aviser og tidsskrifter, og norske lydbøker utgitt fra og med 2004. Vi har også en rekke utenlandske publikasjoner.

Kontakt Depotbiblioteket

Depotbiblioteket
Tlf. fjernlån: 75 12 12 82

Fjernlån fra Depotbiblioteket

Privatpersoner som ønsker å låne fra samlingen må henvende seg til nærmeste bibliotek som sender bestillingen. Bibliotek foretar bestillinger til Depotbiblioteket via Bibsys.

Lån returneres til Depotbiblioteket (Biblioteknummer 0183300)