Rapportering skjer via elektronisk skjema.

Klikk her for å komme til rapporteringsskjemaet.