Arenamidler

Folkebibliotekene skal videreutvikles som kulturinstitusjoner, møteplasser og arenaer for debatt læring og demokrati.

Nasjonalbiblioteket lyser ut arenautviklingsmidler for å stimulere til slik videreutvikling.

Siste søknadsfrist var 2. oktober 2017.

Se også utlysningstekst for arenamidler for 2017

Se tildeling av arenamidler for 2017

Se tildeling av arenamidler for 2015-2016

Utviklingsmidler

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske bibliotek.

Søknadsfristen er 15. februar 2018.

Se utlysningstekst for utviklingsmidler for 2018

Søknadsskjema

Alle søknader skal sendes ved hjelp av elektronisk søknadsskjema.