Vi jobber med en ny løsning for rapportering og før denne er på plass kan du sende rapporten til: SBU@nb.no.