Nasjonalbiblioteket disponerer prosjektmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Midlene skal bidra til å utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud

500 arrangementer i 500 bibliotek - utlysning av midler til folkebibliotekenene

500 år etter at den første norske boka ble trykt inviterer Nasjonalbiblioteket til nasjonalt bokår. Bokåret 2019 skal feires med 500 arrangement i 500 bibliotek over hele landet.

Les om utlysning av midler til Bokåret 2019 her