Til kjernen

Prosjekteier: Bergen Offentlige Bibliotek
Kontaktperson: Mari Hoem Stokke-Bakken
Tidsperiode: 2015 -
Samlet støtte: 570 000kr
Kategori: Biblioteket som møteplass, Mangfold og inkludering, Nye formidlingsmetoder, Tjenesteutvikling

Mål

I dag gjennomgår samfunnet nye endringer og i likhet med mange andre tror vi at
disse endringene har potensial til å endre biblioteket og dets funksjoner mer enn vi
har sett tidligere, i alle fall vil bevaringen og tilgjengeliggjøringen bli omdefinert
som følge av radikalt nye omgivelser. Til kjernen er et prosjekt som søker å utvikle
Bergen offentlige bibliotek i møte med disse endringene.

Beskrivelse

Vi stiller ikke med ferdige svar på hva som må gjøres, men vil forsøke å
gjennomføre et prosjekt som utfordrer oss selv, brukerne og tilgrensende bransjer
til å formulere svar på hva biblioteket må være i fremtiden for å bevare sin
relevans. For å sette i gang denne refleksjonen tar vi utgangspunkt i én polemisk
utfordring: Vi ønsker å utvikle en kjernesamling for Bergen Offentlige Bibliotek, en
samling på X-antall verk som skal utgjøre kjernen i BOBs virksomhet, hva gjelder
vår formidling av litteratur, film og musikk. Målsettingen er dels å synliggjøre den
eldre litteraturen og å belyse bibliotekets rolle som formidlingsinstitusjon og
kanoniserende institusjon. Prosjektet vil være sammensatt og angå flere av
innsatsområdene i Nasjonalbibliotekets utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler,
først og fremst «Biblioteket som møteplass og arena for offentlig samtale og
debatt», «Nye formidlingsmetoder» og «Mangfold og inkludering».

Les mer:

Prosjektsøknad

Statusrapport