Språkvenn

Prosjekteier: Bergen offentlige bibliotek
Kontaktperson: Anne Berit Helland
Tidsperiode: 2016 - 2017
Samlet støtte: 100 000kr
Kategori: Fritt forsøk

Mål

Biblioteket vil legge til rette for at to med ulike morsmål kan treffes jevnlig og lære hverandres språk (oftest norsk og et utenlandsk språk) - bytte språk. Vi vil skape møter mellom mennesker i byen vår, gi mulighet til å lære språk ved en-til-en kontakt på en hyggelig og uformell måte og møte det store behovet for å lære norsk blant innvandrerne.

Beskrivelse

I en tid med stor tilstrømning av flyktninger og i en by som alltid har vært internasjonal, ønsker biblioteket å være en god inkluderings- og integreringsarena.

Biblioteket ønsker å legge til rette for å skape «språkvennskap» mellom to og to personer, koble en som vil lære norsk og en som f.eks. vil lære arabisk eller spansk, tilrettelegge for at de kan møtes i biblioteket og lære hverandre sine språk på en uformell måte – bytte språk. Norske kan også være med hvis de bare ønsker å lære bort norsk og kan kobles mot de som bare vil lære norsk, ikke lære bort.
På denne måten legger vi både til rette for språklæring og integrering i en tid med stor innvandring og delvis økende fremmedfrykt.

Dokumentasjon:
Prosjektsøknad

Sluttrapport