Se meg, hør meg, forstå meg

Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold
Kontaktperson: Tormod Gangfløt
Tidsperiode: 2015 - 2016
Samlet støtte: 150 000kr
Kategori: Mangfold og inkludering, Tjenesteutvikling

Mål

Prosjektet ønsker å utvikle bibliotekarenes kompetanse på å skape gode møteplasser for muntlig og skriftlig fortellerkunst blant fremmedspråklige. Gjennom deltagelse i fortellergruppe skal kunne gi brukerne verktøyet som er nødvendig for å utvikle et godt språk, og selv kunne lage gode fortellinger. Deltagerne i
fortellergruppen skal få større trygghet i å kommunisere på en personlig måte, der de trenes i å fortelle fra eget liv.

Beskrivelse

Prosjektet vil etablere fortellergruppe i biblioteket hvor fremmedspråklige får mulighet til å lage sine fortellinger basert på egne erfaringer. Marianne Svartstad, (se vedlagte CV) vil være mentor og veileder for bibliotekansatte i å utvikle gode arbeidsverktøy for å arrangere fortellergrupper.

Målsettingen for deltagelse for bibliotekarene er at de skal oppnå:
• Større forståelse av hvordan de kan lede fortellergrupper for innvandrere, med formål å skape en møteplass som innbyr til trygghet, positivt samspill og stimulere til kreativitet.
• Lære gode fortellerøvelser som setter i gang fantasien.
• Få en tydeligere bevissthet om hva som kan bidra til en positiv gruppeprosess.

 

Les prosjektsøknad og rapport her:

prosjektsoknad
sluttrapport