Møre Rom lokalhistorisk knutepunkt

Prosjekteier: Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Kontaktperson: Ellen Kristin Molvær
Tidsperiode: 2013 - 2015
Samlet støtte: 360000kr
Kategori: Nye formidlingsmetoder

Mål

Vidareutvikle registerbasen MøreRom til å bli eit knutepunkt for lokalhistorisk
materiale på nett i Møre og Romsdal: Kartlegge kva som finst av aktuelt materiale
i folkebiblioteka, arbeide seg fram til malar og standardar for indeksering, etablere
ei teknisk overbygging som samlar tilgang til ulikt materiale EIN stad - samt sørge
for å fylle MøreRom med innhald.

Beskrivelse

Prosjektet er eit sentralt satsingsområde i
gjennomføringa av kulturdelen av Fylkesplan for Møre og Romsdal 2013-2016.

Erfaringene med håndtering av lokalt digitalisert materiale, og tilgjengeliggjøring avdekker viktig lærdom som har overføringsverdi for andre

Les mer:

Prosjektsøknad
Prosjektrapport