Rett til å si det

Prosjekteier: Levanger bibliotek
Kontaktperson: Guri Marjane Sivertsen
Tidsperiode: 2014 - 2015
Samlet støtte: 50000kr
Kategori: Biblioteket som møteplass

Mål

Buskerud fylkesbibliotek vil arrangere en nasjonal konferanse om språkkafeer i
bibliotek. Arrangementet finner sted i Drammen 19. september 2017, alternativt 17. oktober. Målgruppen er bibliotekansatte, samarbeidspartnere (frivillige og organisasjoner), politikere og andre interesserte. Konferansen skal legge til rette for formidling av kunnskap og erfaringsdeling fra hele landet, for å øke den samlede kompetansen omkring arbeidet med språkkafeer. Hensikten er å bidra til at flest mulig bibliotek etablerer eller videreutvikler språkkafeer som et permanent tilbud med høy kvalitet, gjerne i samarbeid med lokalsamfunnet.

Beskrivelse

Ideen om å arrangere en nasjonal konferanse om språkkafeer har vokst frem gjennom flere år. Buskerud fylkesbibliotek ble kjent med konseptet språkkafé i prosjektet «Ny i Buskerud» og det polsknorske EØS-prosjektet «Library as a meeting place for many cultures» i 2013. Da hadde bibliotek i større byer som Trondheim, Bergen og Oslo tilbudt språkkafe i flere år. I ettertid har tilbudet spredd
seg til bibliotek over hele landet, men for mange oppleves tilbudet fremdeles som ganske nytt.

Sammen med fylkesbibliotekene i Telemark, Vestfold og Østfold samt NBF FlerKult, ser Buskerud fylkesbibliotek et behov for et felles kompetanseløft når det gjelder språkkafeer.

Les mer:

Prosjektsøknad
Sluttrapport