Prøysen-bibliografi

Prosjekteier: Høgskolen i Hedmark, biblioteket Hamar
Kontaktperson: Anna Løken
Tidsperiode: 2014 - 2015
Samlet støtte: 500 000kr
Kategori: Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud, Samarbeid og partnerskap

Mål

Lage en bibliografi som vil være todelt idet det skal være et forfatternettsted og en database (Bibsys) for bibliografiske opplysninger. Forfatternettstedet skal ha etbrukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å finne tilleggsinformasjon om en bibliografi som ikke er egnet til å ha i Bibsys.
Bibliografien skal kunne være lett å vedlikeholde. Det skal kunne lenkes opp til bibliografien fra andre institusjoner.
Prosjektmålet oppnås ved å:
• produsere bibliografi i eksisterende databasetjeneste (Bibsys)
• utvikle forfatternettsted

Beskrivelse

Ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, er det en større satsning på forskning i Alf Prøysens kunstnerskap. Det ble i 2011 opprettet en stipendiatstilling på forfatterskapet, det arrangeres årlig en Prøysen-konferanse ved avdelingen og det samarbeides med eksterne aktører om arrangementer. I 2014 er det Prøysen-jubileum, noe som skal markeres med utstillinger, konferanser og symposier samt andre arrangement både lokalt ved høgskolen, regionalt og nasjonalt som ved Nasjonalbiblioteket.

I forbindelse med dette arbeidet har høgskolen fått overdratt en av landets mest omfattende Prøysen-bibliografier. En kvalitetssikret tilgjengeliggjøring og bevaring av denne hører naturlig hjemme i denne satsningen og biblioteket ble involvert i prosjektet for å sikre nettopp dette.

Prosjektet er også forankret i høgskolens strategiske plan for 2013-2016 gjennom sin regionale forankring og sine kontakter med internasjonale forskermiljøer.

 

Les prosjektsøknad og rapport her:

prosjektsoknad_2014_hogskolen-i-hedmark
prosjektrapport_2015_hogskolen-i-hedmark