På vei mot en generell norsk tesaurus?

Prosjekteier: Universitetet i Oslo, Universitetsbiblioteket
Kontaktperson: Bente Andreassen
Tidsperiode: 2014 -
Samlet støtte: 1 350 000kr
Kategori: Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud, Samarbeid og partnerskap

Mål

Gjennom prosjektet vil Humord bli utvidet ved å inkludere termer fra Realfagstermer og TEKORD. Et langsiktig mål er å utvikle Humord til å bli en
norsk, generell tesaurus med terminologi fra flere, ulike aktører.
Humord med utvidelser vil bli allment tilgjengelig som åpne og lenkede data i et standardisert format (SKOS/RDF) og dermed som rådata for andre utviklere. Et annet hovedmål er å mappe Humord til norsk WebDewey. Erfaringene fra mappingen i det foreslåtte prosjektet vil ha høy overføringsverdi for andre bibliotek som planlegger å mappe sine vokabular mot webDewey.
Det er et mål at det skjer en overføring av kompetanse mellom data-/utviklerpersonale og bibliotekarene som deltar i prosjektet. Vi vi l også ha nytte av kunnskaps-/erfaringsutveksling med andre miljøer som jobber med
terminologi og søkeinnganger, for eksempel Norsk språkbank eller Språkrådet. Vi ønsker å dele våre erfaringer i form av konferansebidrag og faglige artikler.

Beskrivelse

Universitetsbiblioteket i Oslo fikk i 2012 prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å sammenføye kontrollerte emneord for realfagslitteratur (Realfagstermer, UBO) og termer for teknikk og naturvitenskap (TEKORD, NTNU-UB). I 2013 ble dette samarbeidsprosjektet videreført for å utrede muligheter og metoder for en mapping av terminologi i emneordssystemene Realfagstermer og TEKORD med terminologi og klassifikasjonskoder i norsk webDewey.

Basert på de erfaringer som er gjort i de to tidligere prosjektene søkes det nå om midler til å gjennomføre mapping av Humord mot norsk webDewey.

 

Les prosjektsøknad og rapport her:

prosjektsoknad_2014_uio
prosjektrapport_2015