NysgjerrigPer VilViteMer

Prosjekteier: Østfold kulturutvikling, Bibliotekutvikling Østfold
Kontaktperson: Elin Westgård Hansen
Tidsperiode: 2015 -
Samlet støtte: 200 000kr
Kategori: Biblioteket som læringsarena

Mål

NysgjerrigPer VilViteMer har som mål å fremme formidling av realfag (natur, miljø, helse og teknolog) til ungdom, med særlig fokus på målgruppen ungdom som er i bokdropp-alderen, gutter fra 12 til 15 år. Vårt mål er at Østfoldbibliotekene kan tilby et miljø hvor kreativitet, samarbeid, lek og fantasi er en naturlig og høyt verdsatt ingrediens i barns søken etter kunnskap – ikke minst i vårt store og spennende utvalg av faktabøker og andre medier.

Beskrivelse

Prosjektet NysgjerrigPer VilViteMer har som mål å fremme formidling av realfag (natur, miljø, helse og teknolog) til ungdom, med særlig fokus på målgruppen ungdom i bokdropp-alderen, gutter fra 12 til 15 år. Vi mener at fokus på faktabøker og realfag kan bidra til å øke leselysten nettopp til denne målgruppen.

Vi vil utvikle en verktøykasse for bibliotekene slik at de kan bli det lokale opplevelses- og læringssenteret innen realfag. Verktøykassen skal blant annet inneholde forslag til aktiviteter, markedsføringsmateriell, utstyr til enkle forskeraktiviteter og opprettelse av forskerklubben NysgjerrigPer VilViteMer.

For å realisere prosjektet NysgjerrigPer VilViteMer søker vi å etablere et  samarbeid med Sciencelinja ved Greåker videregående skole. Vi vil invitere realfagelevene til å besøke bibliotekene for å holde foredrag og arrangere forskeraktiviteter, samt at vi ønsker deres innspill og bidrag til å utarbeide verktøykassen til bibliotekene, etter inspirasjon fra INSPIRIA science senter, et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

Dokumentasjon:

Prosjektsøknad

Prosjektrapport