Nye Tjøme folkebibliotek – formidling i sentrum!

Prosjekteier: Tjøme folkebibliotek
Kontaktperson: Hilde Ditmansen
Tidsperiode: 2013 - 2014
Samlet støtte: 300 000kr
Kategori: Nye formidlingsmetoder, Samarbeid og partnerskap

Mål

Utforme og prøve ut nye metoder for formidling i betjent og selvbetjent åpningstid. Økr bruken og tilgjengeligheten av biblioteket, sikre nye brukergrupper og
presentere tjenestene på en fristende og selvforklarende måte.

Beskrivelse

Prosjektbeskrivelse og forankring:

Erfaringer fra Danmark (ref bl.a Bjarne Finederup Christensen ) viser at utformingen av bibliotekrommet og formidling både i det fysiske bibliotekrommet og digitalt har stor betydning for folks bruk og oppfatning av biblioteket. Dette er elementer som særlig er viktige i et ubemannet bibliotek, men som også har betydning i bemannet åpningstid. Det er viktig at bibliotekrommet fremstår som trygt og oversiktlig. Lave hyller, tydelig skilting, oversiktlige hyller og godt lys er med på å bidra til dette. I tillegg er det svært viktig at publikum selv finner fram til det de ønsker – en god og oversiktlig samling bidrar til et positivt inntrykk av et ubemannet såvel som bemannet bibliotek.

For å møte publikums behov og skape et bibliotekrom som innbyr til «merhandel»/det usøkte funn er det viktig med gode formidlingstiltak. Også på dette område er det erfaringer å hente fra Danmark. Der har de flere prosjekt som går nettopp på formidling i det åpne bibliotek. For vår del tenker jeg en kombinasjon av digital og analog formidling. Som tidligere nevnt bør publikum møte et oversiktlig og ryddig rom, der samlingene står i sentrum.
Hyller for eksponering, innredning legger til rette for aktiv bruk av hele bibliotekets samling vil være vesentlig. Her tenker jeg hyppige bok-/medieutstillinger; gjerne av typen våre beste tips, ordføreren anbefaler, fru Hansen anbefaler etc. For å få til en best mulig tilgjengeligeht til hele samlingen vil det være en ide å lage temautstillinger, med f.eks filmtrailere vist på skjermer, filmen utstilt og klar til å lånes, bøker om filmhistorie og filmteknikk og selve boka (hvis den er filmatisert).

På denne måten kan man tilby en helhet å skape en sammenheng i det man tilbyr.

 

Les prosjektsøknad og rapport her:

prosjektsoknad_2012_tjome
prosjektrapport_2016_tjome