Meninger rundt bordet

Prosjekteier: Skedsmo bibliotek
Kontaktperson: Ragnhild Malfang
Tidsperiode: 2014 - 2016
Samlet støtte: 70000kr
Kategori: Biblioteket som møteplass

Mål

Vårt mål er å skape lokalt engasjement og diskusjon på tvers av alder, etnisk
bakgrunn og politisk ståsted. Dette legges det til rette for ved å invitere til korte
foredrag/innlegg om aktuelle temaer. Tilhørerne blir så plassert i smågrupper og
oppfordres til å diskutere seg imellom over en kopp kaffe og noe å bite i. Biblioteket blir hovedarenaen, men debattene skal arrangeres i samspill med
samarbeidspartnere som skoler, lag og foreninger og etterhvert på tvers av
kommunegrensene

Beskrivelse

I forbindelse med Grunnlovsjubileet har Skedsmo bibliotek fått i oppdrag av Skedsmo kommune å arrangere en demokratidebatt med tema Det flerkulturelle samfunn. Vi ønsker å utvide dette oppdraget til å skape diskusjon og engasjement ute blant befolkningen i kommunen på tvers av alder, etnisk bakgrunn og politisk ståsted også rundt andre temaer.

Skedsmo kommune er en kommune i sterk vekst med stor innflytning. Vi har mange innbyggere med annen kulturbakgrunn,
og ser at debattene og diskusjonenen som foregår i kommunen ofte føres av de samme deltakerne hver gang, og at innbyggerer med minoritetsbakgrunn er lite representert. Mye av diskusjonen foregår også bak lukkede dører, på komitemøter og i settinger som gjør at ikke alle føler seg trygge på å møte opp, for eksempel kommune-styremøter. Ved å åpne opp for diskusjon på møteplassen biblioteket der ulike folk ferdes og åpne for diskusjon i mindre fora tror vi at vi kan engasjere en større del av befolkningen i meningsutveksling.

Vi ønsker også å styrke debatt og diskusjon rundt aktuelle temaer i samarbeid med skolene slik at unge i sterkere grad lærer seg og har mot til å målbære sine meninger.

Dokumentasjon:
Prosjektsøknad

Sluttrapport