Mapping mot norsk webDewey

Prosjekteier: Universitetsbiblioteket i Oslo
Kontaktperson: Bente Andreassen
Tidsperiode: 2015 - 2017
Samlet støtte: 3 906 000kr
Kategori: Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Mål

Gjennom prosjektet vil Humord og Realfagstermer bli mappet til norsk webDewey.
Erfaringene fra mappingen i det foreslåtte prosjektet vil ha høy overføringsverdi for andre bibliotek som planlegger å mappe sine vokabular mot webDewey.

Beskrivelse

Basert på de erfaringer som er gjort i tidligere prosjekter, søkes det om midler til å planlegge og gjennomføre mapping av Humord og Realfagstermer mot norsk
webDewey. Oversettelsen av norsk webDewey vil ferdigstilles i 2015. Humord, som opprinnelig var en tesaurus for humaniora, har siden 2011 blitt utvidet slik at
også samfunnsvitenskap med tilgrensende fagområder er blitt inkorporert. Humord består i dag av om lag 26 500 termer (ca 18 000 hovedtermer, 8500
se-henvisninger). Innenfor rammen av dette prosjektet skal Realfagstermer inkludert fellesvokabularet fra prosjektet Realfagstermer og TEKORD (2012) også
mappes til norsk webDewey. (Dette utgjør ca. 15 000 hovedtermer,ca 2000 se-henvisninger).

En mapping mellom Humord, Realfagstermer og norsk webDewey vil medføre en kombinasjon av maskinelt og intellektuelt arbeid. I prosjektet Felles terminologi for
klassifikasjon med Dewey (2014) ble det utviklet et mappingverktøy. Inneværende prosjekt (På vei mot en generell, norsk tesaurus) bygger videre på dette arbeidet,
men vil innlemme flere kilder samt basere valg på termlikhet, statistisk mapping og potensielt også regelstyring som gjør de intellektuelle beslutningene lettere.

 

Les prosjektsøknad, rapport og annen dokumentasjon her:

Prosjektsøknad
Prosjektrapport

Sluttrapport

Brosjyre (norsk)
Brosjyre (engelsk)
Mapping (poster)