En bok en registrering

Prosjekteier: Storbybibliotekene v/Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus
Kontaktperson: Marit Egaas
Tidsperiode: 2015
Samlet støtte: 130 000kr
Kategori: Forprosjekt

Mål

Metode for kartlegging av arbeidsprosessene og tidsbruken med hensyn til innkjøp, registrering og klargjøring i storbybibliotekene. Metoden skal avdekke
forskjellene mellom bibliotekene og synliggjøre prosesser som bør effektiviseres og hvordan.
Videre skal prosjektet anbefale tiltak for å nå målet om en felles registrering av materialet i Norge, dvs. en bok - en registrering.

Beskrivelse

I løpet av de nærmeste årene har alle storbybibliotekene planer om å skifte biblioteksystem. Dette åpner for nye muligheter for samarbeid, forenkling og
effektivisering av tjenester og funksjoner. Med hensyn til katalogisering må måletvære «en bok – en registrering».
Storbybibliotekene ønsker å utforme en metode for kartlegging av arbeidsprosessene og tidsbruken med hensyn til innkjøp, registrering og
klargjøring, og vil opprette en arbeidsgruppe med representanter fra hvert bibliotek, der Sølvberget, Stavanger bibliotek, får ansvaret for arbeidsgruppen.
Metoden skal avdekke eventuelle store forskjeller mellom bibliotekene, og også avdekke hvilke prosesser som bør effektiviseres og hvordan.

Dokumentasjon:
Søknad
Rapport