Den digitale borger i Østfold

Prosjekteier: Østfold kulturutvikling
Kontaktperson: Tormod Gangfløt
Tidsperiode: 2014 - 2015
Samlet støtte: 550 000kr
Kategori: Samarbeid og partnerskap

Mål

Tilby innbyggere i Østfold, som har lav eller ingen digital kompetanse, tilpasset opplæring og support. Målet er at de skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i pc-, nettbrett- og smarttelefonbruk. Det vil bli lagt vekt på at man skal kunne ta i bruk nettbaserte selvbetjeningstjenester både innen offentlig og privat sektor.

Beskrivelse

Forprosjeket Den digitale borger og biblioteket

I inneværende år utføres det en kartlegging av kommunenes ikt-strategi for modernisering av administrasjon og drift, herunder elektronisk kommunikasjon med innbyggerne og selvbetjeningstjenester på internett. Resultatene av undersøkelsen vil avdekke omfang av behov for opplæring. Basert på resultatene vil det bli foreslått metode og strategi for opplæring. Bibliotek vil være en sentral læringsarena for opplæring i samarbeid med servicetorg og frivillig sektor.

 

Dokumentasjon:
Søknad (pdf)
Rapport (pdf)