Debatt Voss og Mitt Afrika

Prosjekteier: Voss bibliotek
Kontaktperson: Inger Karin Dyrnesli
Tidsperiode: 2014 - 2015
Samlet støtte: 25000kr
Kategori: Biblioteket som møteplass

Mål

Me ynskjer å styrkja biblioteket som som møteplass, kunnskapsallmenning og
møtestad gjennom å arrangera debattar om aktuelle lokale og nasjonale saker, og
ved å arrangere ei temaveke om Afrika hausten 2014. Målet er å spreia
kunnskap,nå nytt publikum og samarbeida med brukarar og ulike organisasjonar.

Beskrivelse

Delprosjekt 1. debattVOSS+ Voss bibliotek= sant
Fire debattar om aktuelle emne, i samarbeid med frivillige i debattVOSS og med avisa Hordaland

Delprosjekt 2. Mitt Afrika
Afrikansk veke i samarbeid med Voss kulturhus, Voss vaksenopplæring og logopedi, Voss kino/Voss filmklubb.
Formidling av erfaringar frå å leva i Afrika, formidling av mat, film, litteratur og musikk. Samarbeid med brukarar og bidrag frå både amatørar og profesjonelle kunstnarar.

Les mer:

Prosjektsøknad

Prosjektrapport