Biblioteket som lokal Campus

Prosjekteier: Larvik bibliotek
Kontaktperson: Mette Kristin Gjerdrum
Tidsperiode: 2015 -
Samlet støtte: 385 000kr
Kategori: Biblioteket som læringsarena, Biblioteket som møteplass, Tjenesteutvikling

Mål

Mål for prosjektet
Overordnet mål
Larvik bibliotek skal bidra til å høyne utdanningsnivået i Larvik kommune
Delmål:
- Larvik bibliotek skal være en læringsarena for studenter i Larvik. Vi skalvære et studiesenter for alle typer studenter.
- Larvik bibliotek skal stimulere eksisterende studenter og motivere nye studenter
- Larvik bibliotek skal heve kompetansen på sine ansatte innenfor veiledning og IKT
- Larvik bibliotek skal rekruttere nye brukere mellom 20-35 år.
- Larvik bibliotek skal etablere en faglig møteplass (studenthalvtimen/faglig hjørne/faglig halvtime)

Vi skal lage en mal på studentsamarbeid for folkebibliotek i byregioner.

Beskrivelse

Larvik bibliotek er en av samarbeidspartnerne i prosjektet Campus Larvik som har
som mål å heve utdanningsnivået i Larvik kommune.
Teknologi forandrer måten utdanning foregår på. Vi skal sørge for at studenter skal få den veiledningen de trenger, enten de er fjernstudenter på høgskolenivå, tar opp et fag fra videregående eller er nysgjerrige på MOOC.
Vi ønsker at biblioteket blir den naturlige m øteplassen for ulike studentnettverk i Larvik, og at et levende studentmiljø springer ut av dette. Vi skal legge til rette for at du kan bo lokalt og likevel være student.

Dokumentasjon:
Søknad
Rapport