9. mars 2017

Det virtuelle bibliotek i Mandal

På Mandal bibliotek har de undersøkt hvordan man kan ta i bruk virtuell virkelighet i bibliotekets tjenester. Biblioteksjef Leon Bang-Hetlevik konkluderer med at teknologien foreløpig er bedre enn kunnskapen vi har om den.

Biblioteket fikk støtte til et ettårig prosjekt av Nasjonalbiblioteket og samarbeidet med den lokale folkehøyskolen om å utforske virtuell virkelighet. Gjennom utviklingstimer, og møter med publikum, har de testet topp moderne teknologi. Selv om brukerne ikke helt er modne for teknologien, er prosjektlederen overbevist om at dette kommer til å prege framtidens bibliotektjenester.

Leon Bang-Hetlevik har svart på bibliotekutvikling.nos spørsmål om prosjektet.

Hva var ideen bak prosjektet deres?

Ideen til prosjektet kom ut fra et ønske om å lære mer om virtuell virkelighet, og å prøve å finne ut hvordan biblioteket kunne bruke denne teknologien for å gi bedre tilgang til samlingen og de andre tjenestene våre.

Hvorfor akkurat virtuell virkelighet?

Jeg mener det er svært viktig at bibliotekene følger med på den teknologiske utviklingen. Datamaskinen, internett og smarttelefonen har allerede endret hvordan folk forholder seg til informasjon, og bibliotekene har måtte endre seg i forhold til dette. Det er mye som tyder på at vi om ikke lenge kommer til å stå ovenfor minst én ny teknologisk revolusjon som igjen vil endre hvordan vi forholder oss til informasjon.

Virtuell og utvidet virkelighet er eksempler på teknologier som kan føre til denne revolusjonen. Blockchain, kunstig intelligens, virtuelle assistenter, roboter og Internet og Things er andre eksempler. For at bibliotekene skal fortsette å være aktuelle i fremtiden, mener jeg vi må ha bibliotekarer rundt i landet som interesserer seg for den teknologiske utviklingen, som følger med på den, og som kan være klare til å ta bibliotekets tjenester med over på de nye plattformene når de kommer.

Hvordan har prosjektet blitt gjennomført til nå?

Vi har kjøpt inn og testet VR-utstyr, og vi har sett på mulighetene for å lage virtuelt innhold. Vi har jobbet sammen med SKAP folkehøgskole, som har latt en gruppe av elever bruke det kreative verktøyet design thinking for å komme frem til hvordan bibliotekene kan ta i bruk VR i fremtiden for å øke tilgangen til bibliotekets tjenester.

Hvilke resultater har dere fått?

Først og fremst har vi blitt overrasket over hvor god dagens VR er. Innlevelsen man får med det dyreste utstyret på markedet er overveldende. Å prøve f eks HTC Vive første gang er helt klart en wow-opplevelse. Men vi har også kommet frem til at teknologien er bedre enn kunnskapen om den.

Blant utviklerne av innhold til VR innrømmes høyt og tydelig at ingen egentlig vet hvordan de skal lage godt innhold. Dette er helt nytt landskap, og for eksempel bevegelse og interaksjon viser seg å være vanskelig å mestre i VR. Det blir sammenlignet med de tidlige smarttelefonene, hvor man rotet rundt i håpløst uoversiktlige menyer og innholdet ikke var optimalisert for mediet. På den tiden visste man ikke hva folk ville ha, eller hvordan man skulle gi det til dem. Men så løste det seg da iPhonen kom for 10 år siden det ble klart at app-er og berøringsskjerm var løsningen. Samtidig som utviklerne klør seg i hodet for å prøve å løse utfordringen med å levere godt VR-innhold, har de en klokkeklar tro på at VR, som smarttelefonen, vil finne sin form og plass i løpet av de neste årene.

Konklusjonen vi setter etter endt prosjekt er at teknologien er interessant, og verd å følge med på, men den er fortsatt for ny til at det er nødvendig å bruke mye penger på å lage virtuelle bibliotektjenester. Likevel bør de bibliotekene som har ressurser, både penger og interesserte ansatte, fortsette å følge med på VRs utvikling.

Hvor mye ressurser har dere brukt, målt i tid og midler?

Vi fikk kr 70 000  av NB til prosjektet, og vi har brukt disse midlene. Ut over det har det gått med rundt 200 timer til testing av utstyret, til online-kurs i Unity, konferanse og fire arrangement hvor publikum har fått komme og prøve utstyret.

Er dette noe dere tenker andre også kan gjennomføre? Om så, hvilke råd vil du gi dem?

Som nevnt mener jeg det er viktig at flere bibliotek følger med på den teknologiske utviklingen. VR, og etter hvert søsterteknologien AR, kan fort komme til å bli svært stort. Og når dette blir allemannseie håper jeg bibliotekene allerede kjenner teknologien godt, og kan veilede folk i bruken av det, og kanskje også tilby tjenester i den virtuelle verden.

Jeg vil råde den som ønsker å teste ut VR til å ta kontakt med et bibliotek som har prøvd det fra før. Ring gjerne meg. Ellers har både Bergen bibliotek og Deichmanske bibliotek testet ut VR-utstyr. Og kanskje også andre?

 

Fakta om «Det virtuelle bibliotek»

Prosjekteier: Mandal bibliotek
Kontaktperson: Leon Bang-Hetlevik
Tidsperiode: 2016
Samlet støtte: 70 000kr

Les mer om prosjektet her.