16. februar 2018

Vil du være med å teste nye bibliotekutvikling.no?

Bibliotekutvikling.no er i dag et klassisk en-veis-nettsted, først og fremst drevet av Nasjonalbibliotekets innhold og prioriteringer. Ambisjonene for bibliotekutvikling.no er derimot mye større enn det et en-veis-nettsted kan levere. I Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018, står det: «Nasjonalbiblioteket vil skape en digital møteplass der interesserte bibliotek kan dele informasjon og etablere samarbeid.» Alle som har forsøkt å skape en «digital møteplass» (eller en analog møteplass, for den saks skyld), vet at plattformen og de tekniske løsningene i seg selv, ikke skaper møteplassen; det er det folk som gjør. Og folkene, det er dere. Derfor er vi nå på jakt etter prøvekaniner, som kan være med å utforske hva bibliotekutvikling.no kan være, og som vil få være med på å utforme den første versjonen som vil bli tilgjengelig for alle.

Det pågår for tiden mange parallelle løp, og det er opp til deg hvilke du vil være med å teste og å mene noe om. Kanskje er du bare interessert i den nye løsningen for innsending av prosjektsøknader og -rapporter? Kanskje vil du mene noe om visningen av pågående og avsluttede prosjekter (prosjektbasen)? Eller den nye statistikkløsningen? Eller møteplassen?

Vi forventer ikke at dere skal sette av veldig mye tid til å delta i møter og testing, men håper at mange vil være med å mene noe om hva en digital møteplass for bibliotekene kan eller bør være. Og vi tar gjerne innspill fra deg som ikke vil være prøvekanin også.

Med andre ord, ta kontakt!

Epost: stian.kristensen@nb.no