11. oktober 2018

Utlysning av Bokårs-midler til organisasjoner som fremmer lesing

I 2019, 500 år etter at den første norske boka blei trykt, inviterer Nasjonalbiblioteket til nasjonalt Bokår2019. Organisasjoner og andre som ønsker å fremme lesing og litteratur oppfordres til å søke om støtte til prosjekt som skal skape interesse og begeistring for bøker, litteratur og lesing i 2019.

Krav til søkere og innhold i arrangementene:

• Arrangementene må være knyttet til bøker, lesing og formidling av litteratur og gleden ved å lese.
• Arrangementene må ha som mål å bidra til interesse for bøker og lesing.
• Det stilles ingen krav til formen på arrangementene. Det kan for eksempel søkes om midler til kultur- og litteraturformidlingsaktiviteter, foredrag, samtaler, debattmøter, læringsaktiviteter og arrangementsserier.
• Det kan søkes om midler til arrangementer som innebærer samarbeid mellom flere aktører.
• Arrangementene kan ha varierende målgrupper.
• Aktørene må kunne bidra med en egenandel til prosjektet det søkes om på minimum 20%.
• Søknaden må inneholde en plan for promotering av arrangementet/ arrangementene.
• Aktører må annonsere arrangementene som ledd i feiring av Bokår2019.

Søknadsskjema kan bestilles ved å sende en mail til bok2019@nb.no

Fristen for å bestille søknadsskjema er 8. november kl. 12.00.

Søknadsfrist er 9. november.