3. november 2017

Strategi for åpne data

Kulturdepartementet har nylig vedtatt en strategi for åpne data.

I tillegg til å bidra til mer åpenhet og innsyn, vil åpne data kunne bidra til bedre tjenester, rikere opplevelser og økt effektivisering og verdiskaping, sier departementet i sin pressemelding.

Under Kulturdepartementet er det særlig Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og Norsk kulturråd som har store mengder kulturdata. Strategien har derfor lagt hovedvekt på disse tre etatenes virksomhet.

Avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk

Vi på Nasjonalbiblioteket hilser Kulturdepartementets nylig vedtatte strategi for åpne data velkommen, sier avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk i avdeling for digital bibliotekutvikling (DBU).

Framover vil vi arbeide med å klargjøre og tilgjengeliggjøre hele datasett som har falt i det fri, slik at de kan lastes ned av de som måtte ønske det. Vi har også en klar strategi om å gjøre tilgjengelig våre autoritetsregistre som åpne datasett, og også metadataene som utgjør Nasjonalbibliografien. Dette er imidlertid ikke på plass enda.

I tillegg til satsingen knyttet til åpne data arbeider Nasjonalbiblioteket kontinuerlig med å inngå avtaler med rettighetshaverne for å kunne gi tilgang til den digitale samlingen gjennom nb.no. Bokhylla-avtalen er et viktig eksempel på dette.

Les strategien på Kulturdepartementets nettside.