26. november 2018

Søk i felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Nasjonalbiblioteket og Unit, avd. BIBSYS har gjort et felles autoritetsregister for personer og korporasjoner tilgjengelig i et søkegrensesnitt:  http://autoritet.oria.no.

Autoritetsregisteret er også tilgjengelig via et API

Registeret inneholder autoriserte opplysninger om personer, konferanser og korporasjoner. Hensikten er å sikre korrekte data og konsistent bruk ved registrering av metadata, i praksis at navn skrives likt hver gang og at likelydende navn kan skilles fra hverandre.

Ansvaret for innholdet i registeret er delt. Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til pliktavlevert materiale og annet materiale i Nasjonalbibliotekets samling. Bibliotekene i BIBSYS-konsortiet er ansvarlig for autoriteter som er knyttet til deres samlinger.  Registeret inneholder også autoriteter fra Biblioteksentralen og Bokbasen.

Autoritets-ID-en fra autoritetsregisteret er inkludert i bibliografiske data som leveres av Nasjonalbiblioteket/Bokbasen.  Biblioteksentralen vil etter hvert gjøre det samme. Disse autoritets-ID-ene gir grunnlag for framtidige fellestjenester basert på autoritetsregisteret. Det er derfor svært viktig at de ikke slettes i bibliotekenes kataloger.

Les mer om autoritetsregisteret her