9. april 2018

Rapportering av bibliotekstatistikk for 2017

Statistikkrapporteringen for 2017 er nå i gang. Det sendes brev til det enkelte bibliotek med brukernavn, passord og frister.

Rapportering av statistikken skjer i elektroniske skjemaer. Bibliotekene får tilsendt brukernavn og passord i posten. Opplysninger om brevutsendelse, pålogging og frister samt kopier av skjemaer og veiledninger finnes på sidene for fag- og forskningsbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek.